Rend & Hop i sommerferien

Sletmig

I Sommerferien er velkomne hos os i Andelslandsbyen, hvor vi vil paabegynde et legemligt Genopbygningsarbejde sammen med Dem.

Jævn Tilbagegang i alle Forhold er den ubønhørlige Straf Naturen sender over de, der forsømmer deres Legeme, og uhindret lader det forfalde.
Men lige saa sikkert er det, at der vil komme Vækst og Fremgang i alle livets Forhold, om De dagligt gør Deres Træningspligt mod Deres Legeme og Sjæl.

Vore Instruktører er blandt Landets bedste udi Udryddelsen af Magelighed og Kropsdovenskab.

Se de specifikke uge-programmer her:

Uge 26 (26/6-2/7)

Uge 27 (3/7-9/7)

Uge 28 (10/7-16/7)

Uge 29 (17/7-23/7)

Uge 30 (24/7-30/7)

Uge 31 (31/7-6/8)

 

Comments are closed.