fetishfuns.net

Foredrag & Fællessang i forsamlingshuset

I vinter- og forårsmånederne fra januar til april afholdes en række spændende foredrag samt to hyggelige fællessangseftermiddage i forsamlingshuset. Arrangementerne er gratis for medlemmer, og vil koste 50kr. for ikke-medlemmer.

Der er ikke tilmelding. Man møder bare op.
Arrangementerne inklusiv pause vil vare 1,5 – 2 timer.

Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage til arrangementet.

 

 

DATO: 14/1 kl. 14
FOREDRAGSHOLDER:
Keld Grinder Hansen, Direktør i Andelslandsbyen Nyvang

”At rejse er at leve” – Med danskerne på rejse
I dag rejser alle . Men der var engang – for ikke så længe siden – hvor det kun var et fåtal, der havde mulighed for det. I dette foredrag skal vi på en spændende rejse ud i den store verden med  nogle af 1800- tallets og 1900-tallets eventyrlystne danskere. Vi tager med H. C. Andersen til Rom og besøger Grønland med Knud Rasmussen og springer på Palle Hilds Nimbusmotorcykel og drøner rundt om Middelhavet. Den almindelig dansker måtte nøjes med at sidde hjemme og sluge de eksotiske rejsebøger og drømme om fjerne egne…

 

 

 

Foto: Karsten Piper

 

 

DATO: 21/1 kl. 14
FOREDRAGSHOLDER:
Benjamin Lamberth, Marketing og udviklingschef i Andelslandsbyen Nyvang

Må vi skuespille krigshistorien?
Hvordan må man levendegøre besættelsestiden og andre krigsfortællinger? Må vi trække i fjendens uniform og vise krigens grusomheder? Er det upassende at ”lege” krig, eller er det en god måde at videregive advarslen om krigens rædsler til kommende generationer? Benjamin Lamberth fortæller om de mange svære etiske overvejelser, der ligger bag krigsarrangementet, som han har arrangeret gennem syv år i Andelslandsbyen Nyvang.

 

 

 

 


 

 

Den Danske Kaffehistorie

AFLYST
Foredraget er erstattet af nedestående

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO: 4/2 kl. 14
FOREDRAGSHOLDER:
Line Jandoria Jørgensen, formidlingsinspektør i Andelslandsbyen Nyvang

Nye tider – nye trusler
Eugenikken i Danmark
I perioden 1850-1950 gør man en lang række videnskabelige vindinger, som ville komme til at ændre menneskelivet for altid. Darwin præsenterer evolutionsteorien, genet og arveligheden såvel som bakterien opdages og vaccinen bliver opfundet. Men med ny viden følger nye trusler!
Har mennesket sat den naturlige selektion ud af spil? Betyder det, at man står overfor en omfattende degeneration af menneskeheden? Hvad skal man stille op med de degenererede individer?

Foredraget stiller skarpt på det omfattende socialhygiejniske projekt, som i vid udstrækning prægede den første halvdel af det 20. århundrede. Utallige mennesker blev dømt afvigere og betragtet som en trussel mod samfundet. En ubændig normaliseringstrang føg over landet..

(NB! Foredraget er en gentagelse fra sidste års foredragsrække)

 

 

 

 

Foto: Jan Simondsen

Foto: Jan Simondsen

DATO: 18/2 kl. 14
FOREDRAGSHOLDER:
Per Rock, foredragsholder og danser

Swing, Jazz og Pjatteri –  fra den spæde start til Bebop
Per Rock er Danmarks mest kendte foredragsholder og kapacitet i tværgående viden om de glade jazzdage. I det medrivende foredrag bliver der både vist og fortalt, hvorledes jazzen udviklede sig over tiden. Fra at være en symbiose mellem musiker og danser gik jazzen pludselig ”solo” og udfoldede sig i en større fremvisning af teknisk musikalsk kunnen, hvorved synergier forsvandt, individualismen vandt terræn og jazzen blev mere styret til et siddende og lyttende publikum. Mange spændende anekdoter kommer på tale når Per Rock fører tilskueren gennem historien; blandt andet tror mange at nummeret “In The Mood” er lavet af Glenn Miller – dét rådes der også ”bod på” undervejs. Foredraget krydres undervejs med tilpassede musik- og danseklip, der sjældent er set herhjemme.

 

 

 

  

DATO: 25/2 kl. 14
FÆLLESSANG

Fællessang i Forsamlingshuset med sange sunget af Liva Weel v/Poul og Conni Basse. Vi mødes og synger sange, som Liva Weel gjorde kendte og populære sin lange karriere som sanger og skuespiller.

 

 

 


DATO: 4/3 kl. 14
FOREDRAGSHOLDER: Karin Bundgaard Nielsen, Sognepræst i Asnæs

Den danske Folkekirke under besættelsen
Med udgangspunkt i sin morfars prædikener fra krigens tid, fortæller
Karin Bundgaard Nielsen om den danske folkekirke under besættelsen. Karin Bundgaard Nielsen er barnebarn af Aage Bundgaard, som under anden verdenskrig var sognepræst i Oue og Valsgaard ved Mariager, hvor tilstedeværelsen af den tyske besættelsesmagt var markant mærkbar.

   

 

 

 

DATO: 11/3 kl. 14
FÆLLESSANG

Fællessang i Forsamlingshuset med sange komponeret af Kai Normann Andersen v/ Poul og Conni Basse. Vi mødes og synger af komponisten Kai Normann Andersens mange bidrag til den danske sangskat.

 

 

DATO: 18/3 kl. 14
FOREDRAGSHOLDERE: Line Jandoria Jørgensen, Formidlingsinspektør i Andelslandsbyen Nyvang

Da Danmark blev dansk
I dette foredrag skal vi se nærmere på den spændende historie om, hvordan det lille kolde land i nord blev genopfundet som nationalstaten, fædrelandet: Danmark. 1800-tallet var de store historiers tid. Nationalromantikken føg over Europa, og den politiske debat fyldtes med tanker om demokrati og af ivrige diskussioner om hvem, der egentlig udgjorde folket. For andelstidens landbobefolkning blev folkehøjskolen centrum for denne nye tid, dens ideologier og for den nye tids bonde.

Billede: “Danmark” af Elisabeth Jerichau Baumann

 

 

 

 

DATO: 8/4 kl. 14
FOREDRAGSHOLDER: Niels Kærgård, professor emeritus KU & Fhv. økonomisk overvismand

Det lille familielandbrug – dets historie, funktion og udviklingen
I tiden omkring 2. verdenskrig var dansk landbrug præget af små landbrug – husmænd og små gårde. Det var bedrifter ejet af landmanden og med en alsidig produktion; næsten alle brugene havde grise, køer, høns og heste. Der var næsten ingen maskiner, men en masse folk på landet. I foredraget skildrer Niels Kærgård, hvordan dette landbrug fungerede, hvordan det var et resultat af en mere end hundredårig historie, hvordan livet på landet var, og hvad der er sket siden. Den unormale situation under selve krigen vil også blive berørt.

Comments are closed.

fetishfuns.net
fetishfuns.net