fetishfuns.net

Vær med i Konkurrencerne ved Efteraarsmarkedet

Kom og vær med i Konkurrencerne til Nyvangs store Efterårsmarked

Luftgynger, Gøglere, Spaakoner, Musik, god Mad og Bodholdere, der falbyder Varer af egen Høst og Produktion! Alt dette hører til, naar Familien tager til Marked for at fornøje sig. Men det hele bør ikke blot være Tant og Fjas. I Nyvangs Husholdningsforening mener Bestyrelsen, at baade Børn og Voksne faar mere Fornøjelse af de herlige Markedsdage, hvis de paa Markedet kan vise deres Dygtighed som Landmænd og Husmødre i en venskabelig Dyst med de andre Gæster.

Derfor har Husholdningsforeningen besluttet at afholde to Konkurrencer på Nyvangs store Efteraarsmarked den 8. og 9. September, hvor alle Markedets Gæster indbydes til at deltage.

Lørdag den 8. September: Den store Græskarkonkurrence

Om Lørdagen kan Gæsterne dyste på deres Evner som Landmænd: Hvem kan dyrke det største Græskar? Størrelsen findes ved at maale Omkredsen på Græskarrets midte. Nyvang Husholdningsforening sørger for en Dommerkomité med stor Erfaring i at svinge et Maalebaand.

De forventningsfulde smaa og store Landmænd kan allerede indlevere deres Græskar hos vore flinke Billetsælgere i Perioden 1. – 6. September, eller de kan indlevere på selve den store Dag indtil Klokken Kvart i 2 i Græskarboden. Klokken 2 træder Dommerkomitéen sammen og vælger en Vinder.

  1. Præmien er et flot Diplom og Is til Vinderen og dem, som Vinderen er sammen med til Marked.
  2. og 3. Præmien er et flot Diplom og Is til Vinderen.

Søndag den 9. September: Den store Kagekonkurrence

Søndagen er de dygtige og erfarne Husmødres Dag – og hvis en Husfader eller Familiens Børn skulle vælge at deltage, er det også gandske i sin Orden.

Det vigtige Arbejde som Leder af en stor eller lille Husholdning kræver Ansvarlighed og Viden. Heldigvis har mange Kvinder gennem Tiderne samlet og nedskrevet Madopskrifter og sørget for at give dem videre til deres Døtre, saa ogsaa de næste Generationer af Ægtemænd og Børn kunde have Glæde af den gode Mad.

Det er netop disse gamle Opskrifter, som Nyvang Husholdningsforening gerne vil have frem i Lyset. Saa hvis De har en Kageopskrift, som er gaaet i Arv i Deres egen eller andres Familie, saa tøv ikke med at bage Kagen og bring den Kageboden. Kagerne kan indleveres indtil Klokken Kvart i 2. Klokken 2 træder Dommerkomitéen sammen og ser og smager på Kagerne for at finde den flotteste og mest velsmagende Kage. Dommerkomitéen vil bestaa af Herrer og Damer med stor Erfaring med Kagebagning.

  1. Præmien er et flot Diplom, en Kurv med Varer fra den lokale Brugsforening samt et Sæt af de uundværlige Skaaneærmer.
  2. og 3. Præmien er et flot Diplom og et Sæt Skaaneærmer.

 

Nyvang Husholdningsforening glæder sig til at møde de mange smaa og store Deltagere i de to Konkurrencer, og haaber at alle bidrager til retfærdig Dyst og en fornøjelig Dag.

Comments are closed.

fetishfuns.net
fetishfuns.net