Studenterkørsel

Studenterkørsel 2013-06-27 Køge Gymnasium - Ford Köln [1]

 

Vi har foreløbig kun een veteranlastbil til studenterkørsel:

Studenterkørsel - Bedford OLB 1953

Bedford OLB fra 1953

Vi har en Bedford veteranlastbil fra 1953

Bilen må køre med maximum 33 studenter.

Priser
Fast pris fredag og lørdag er kr. 21.000,-
Øvrige dage, kr: 550,- pr. deltager.
Minimumbetaling, kr. 13.750,-    (svarende til 25 deltagere)
Prisen omfatter alt. – Der kommer ikke andre udgifter.

Betaling skal ske til Spar Nord Bank,   reg. nr. 9040   konto nr. 4577 874 927
En forespørgsel bliver ikke betragtet som en reservation, førend der er indbetalt depositum, kr. 300,- pr. deltager.
Vi kører kun på Sjælland.

 

Køreture i 2016

Torsdag  den 23. juni 2016    Roskilde Katedralskole
Fredag    den 24. juni 2016    Stenhus Gymnasium og HF, Holbæk

 

Reservation 2017

Fredag    den 23. juni 2017    Næstved Gymnasium

Reservation 2018                                        

Fredag    den 29. juni 2018     Stenhus Gymnasium og HF, Holbæk

 

Øvrige dage er bilen ledig.

 

Kontakt

Kontakt vores sekretariat for flere informationer
Telefon 59 43 40 30.
Mail: nyvang@andelslandsbyen.dk
Vilkår

Prisen omfatter alt, passagerforsikring, polititilladelse, brændstof og moms.
Der kommer ikke andre udgifter.
Vi tager os af rengøring af bilen efter turen – uden merudgift for jer.
I hæfter ikke for mindre skader på bilen, med mindre der er tale om decideret hærværk.

Depositum tilbagebetales ikke, i fald I bliver færre – eller aflyser turen.
Når I har betalt depositum, skal I betale restbeløbet inden den 1. maj.

Bilen (og chaufføren) er til rådighed, så længe det er nødvendigt.
Vi møder til pyntning af bilen en time førend første afgang.
Der beregnes 20 minutters ophold ved hvert besøg.
For hver 4½ time skal chaufføren have en halv times hviletid.
Der kan indlægges en regulær spisepause (indtil en time).
Vi må ikke køre med personer på ladet efter midnat.

I skal selv skrive en ruteplan med klokkeslæt for hver enkelt besøg,
og den skal indeholde de lovpligtige halve timers hviletid.
Vi må ikke køre på motorvej eller motortrafikvej med personer på ladet.
I er selv ansvarlige for at tidsplanen overholdes – (så nogenlunde)
– og I er selv ansvarlige for, at alle er med, når vi kører fra sted til sted.
Et horn eller en trillefløjte er en god idé for at samle til afgang.
(Der er ofte trængsel ved toilettet lige inden afgang).

Vi skal have en liste med alle deltagernes fulde navne og adresser,
samt telefonnummer til nærmeste pårørende.
Vi skal have ruteplanen og navnelisten inden den 1. maj.

Kommer restbetaling, ruteplan og navneliste ikke inden 1. maj,
er vi berettiget til et gebyr, kr. 300,- for hver rykker.
Bilen har et 2 × 300 Watt musikanlæg med CD-afspiller.
Der er USB- og AUX-stik og mulighed for indstikning af SD-kort.
Betjening og højttalere er på ladet.
På ladet er der er faste bænke med siddeplads til alle.
Bilen har presenning, som kan rulles op i siderne – eller fjernes helt.

Vi kører med maximum 50 km i timen og ofte meget langsommere.
Der må ikke smides noget som helst ud af bilen under kørslen,
heller ikke balloner, konfetti, serpentiner eller skumsprøjt.
Det er meningen, at I skal have det sjovt – og nogle bliver berusede.
Hvis der kommer glasskår eller opkast på ladet, skal I selv fjerne det,
inden køreturen fortsættes.
Hvis chaufføren skønner, at en person er kommet alvorligt til skade
eller er sygeligt beruset, vil han ringe til de pårørende
eller tilkalde en ambulance, som kan hente den pågældende.
(Det har vi aldrig været nødt til).

Alle vores chauffører er rutinerede, men bilen er gammel.
Bilen synes og godkendes af bilinspektionen hvert år
og får hvert år en ny polititilladelse til kørsel med personer på ladet.
Selv om vi vedligeholder bilen, så den altid er i topform,
kan der opstå nedbrud, punktering eller andet, som forsinker turen
eller i værste fald umuliggør videre kørsel.
(Det sidste har vi aldrig været ude for).

Vi påtager os intet ansvar for sådanne nedbrud,
og vi yder ikke økonomisk kompensation.