fetishfuns.net

Foredrag

Andelslandsbyen Nyvang tilbyder et væld af spændende foredrag.
Book et af dem i forbindelse med dit besøg i Nyvang, eller få en af vores dygtige foredragsholdere ud til dig.

Når du booker et arrangement støtter du vores arbejde med at formidle vores fælles kulturhistorie for kommende generationer!

Book et foredrag her!

Du er altid velkommen til at kontakte os enten via kontaktformularen, sende en mail på: nyvang@andelslandsbyen.dk eller på telefon 59 43 40 30. Bemærk at der er et mindre gebyr for booking af aktiviteter uanset om man henvender sig via telefon, mail eller booker online.


ANDELSTID – FÆLLESSKABER OG NYE TIDER

Religiøse vækkelser, landboreformer og økonomiske kriser rusker op i livet på landet i midten af 1800-tallet. Andelstiden tager sin begyndelse med helt nye muligheder – og helt nye udfordringer! Tag med på en rejse i tiden, hvor dividender, foreningsfaner og højskolesangbøger indtog sin plads i dansk kulturhistorie.
I foredraget fortælles om fællesskaberne i landsbyen, om de mange andelsforeninger, om forsamlingshusene, om overgangen fra korn- til animalsk produktion og meget mere.

Foredraget udgør en ideel forberedelse til et besøg i det historiske oplevelsescenter Andelslandsbyen Nyvang.


Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria Jørgensen


Varighed: ca. 2 timer
(inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.

.

.

ZONENS HISTORIE


Zonen redningskorps satte sit præg på Danmark frem til Falcks opkøb 1. januar 1963, men i Andelslandsbyen kan det stadig opleves lyslevende. Hør det spændende foredrag om zonestationen og bilerne i Andelslandsbyen ved Morten Rasmussen.Varighed: ca. 2 timer
Pris: 2.000,- kr.

.

.

Foto: Nationalmuseet

KVINDELIG STEMMERET

Et tankevækkende foredrag om indførelsen af kvinders stemmeret i Danmark. Om at æggestokke og hjerne ikke kan udvikle sig samtidigt, og om stakkels mænd, der må spise overkogte ærter, fordi deres kone er politisk aktiv. I foredraget præsenteres de mange finurlige, sjove og latterlige argumenter som blev brugt af modstanderne af kvindelig deltagelse i det politiske liv. Men foredraget ser også nærmere på den tid og kultur, som debatten udspillede sig i. Hvordan kan det være, at de tænkte, som de gjorde?

Varighed: 2 timer
(inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.

.

.

DE FARLIGE AFVIGERE
RACEHYGIEJNE I DANMARK FØR 2. VERDENSKRIG

En lang række videnskabeligelandvindinger ændrede menneskelivet for altid. Darwin præsenterede evolutionsteorien, genet blev opdaget og bakterien blev synlig gennem mikroskopet. Men med ny viden fulgte også nye trusler! Havde mennesket sat den naturlige selektion ud af spil? Stod de overfor en omfattende degeneration af menneskeheden? Og hvad skulle man gøre med de individer, der nu blev afvigere?

Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria Jørgensen
Varighed: ca. 2 timer (inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.

.

.


DA DANMARK BLEV DANSK

Har danskerne altid været danske? Det korte svar er nej. Ikke på den moderne nationalromantiske måde, som vi kender det i dag. I dette foredrag dykker vi ned i historien om, hvordan det lille land i nord blev genopfundet som nationalstaten og fædrelandet Danmark. Vi ser bl.a. på Dannebrogs historie som nationalsymbol og på betydningen af krigen i 1864 for dannelsen af dansk identitet.Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria JørgensenVarighed: ca. 2 timer
(inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.


.

.

LANDBOREFORMERNE – KROPPENS, ÅNDENS OG LANDBRUGETS REFORM

I dette foredrag ser vi nærmere på, hvad det var for store omvæltninger i dansk landbrug, som gjorde andelstid og andelsbevægelse mulig. Landboreformerne gjorde bønderne til en fri og selvejende stand, som gav grobund for en ny selvbevidsthed og et politisk engagement. Men hvad gik de store landboreformer egentlig ud på? Og hvordan påvirkede konkrete ændringer i landbruget krop og sind blandt bønderne?
Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria Jørgensen

Varighed: ca. 2 timer (inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.

.

.

Foto: Det Grønne Museum

“DANMARKS VIGTIGSTE ERHVERV” – 1950’ERNES HUSMOR

I 1950’erne omtaltes husmodergerningen som ”Danmarks vigtigste erhverv”. Med hende som ”agent” i de små hjem, kunne staten sikre den rette opdragelse af landets samfundsborgere. At være husmor var ikke en opgave, som alle kunne mestre. Det var noget, man skulle uddanne sig til på husholdningsskolerne. Og bedst var det, mente Husmoderforeningen, hvis man kunne præsentere en kommende ægtemand med et bevis for en systematisk uddannelse i hjemmets gerning. I foredraget ser vi også på, hvordan man sparer tid ved at støve af med to hænder, om at støvsuge lampeskærme for baciller og om at udsmykke lagkager efter alle kunstens regler.


Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria Jørgensen

Varighed: ca. 2 timer
(inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.

.

.

GRUNDTVIGIANISME OG INDRE MISSION

De religiøse bevægelser var med til at give den ellers undertrykte landbobefolkning ”mund og mæle”. Oplevelsen af fællesskabet og styrken ved at stå mange sammen gav dem både mod og selvbevidsthed til at gøre oprør mod den etablerede magtelite. Og de fik initiativ til at skabe den succesfulde andelsbevægelse. I dette foredrag ser vi nærmere på bondestandens to store religiøse bevægelser grundtvigianismen og indre mission.

Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria Jørgensen

Varighed: ca. 2 timer (inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.

.

.

Foto: Odense Bys Museer

EN SUND SJÆL I ET SUNDT LEGEME

t foredrag om de gennemgribende ændringer, som andelstiden fører med sig i synet på krop, sundhed og hygiejne. Et foredrag om klassekamp gennem gymnastik og om, hvordan man bedst svedrenser sit legeme, så tankerne ikke forfalder til usædelighed, men forbliver rene og ædle. ”En sund sjæl i et sundt legeme” (Kaptajn Jespersen)
Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria Jørgensen.


Varighed: ca. 2 timer
(inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.

.

.

FOLKEHØJSKOLEN

Den danske grundtvigianske højskole forandrede mange menneskers liv. De unge bønderbørn kom hjem med et nyt livssyn og med oplysning og dannelse, som gav dem selvagtelse på en måde, der før var sjælden. De begyndte at deltage i det politiske liv og de sluttede sig sammen i andelsforeninger. Men de stod også overfor hidtil ukendte konflikter og splittelse i lokalsamfundet.


Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria Jørgensen.

Varighed: ca. 2 timer
(inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.

.

.

NATUREN OMKRING OS

Et foredrag om hvordan man til forskellige tider og hos forskellige befolkningsgrupper har opfattet og behandlet den danske natur. Om adel, der demonstrerer sin magt ved at beherske naturens vildhed. Om bønder, der møder nøkker, åmænd og ellefolk i en natur, der minder dem om slidsomt arbejde og utilregnelighed. Og om byens borgerskab, for hvem naturen er så fremmed, at den både er ny, spændende og ganske eksotisk.Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria Jørgensen.


Varighed: ca. 2 timer
(inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.

.

.

TIK TAK – TIDEN I ANDELSTIDEN

I det førindustrielle samfund var tiden noget, der altid kom igen. Tid til at så, tid til at høste. Sommer efter vinter, og vinter efter sommer. Men med industrialiseringen fulgte et nyt tidsbehov. Tiden mekaniseredes, den blev sat i system og inddelt i timer, minutter og sekunder. Tiden tikker derud af i en frygtelig fart, og hvis man ikke passer på, løber den fra én.

Et foredrag om de store forandringer i tids- og aldersopfattelser, som industrialiseringen og andelstiden tog med sig, og forandrede Danmark for al tid.


Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria Jørgensen.
Varighed: ca. 2 timer
(inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.

.

.

FØLELSE OG FORNUFT
– KÆRLIGHED I 1800-TALLET

Et foredrag om kærlighed, ægteskab og seksualitet i en tid, hvor danskerne var splittet mellem fornuft og følelse på rigtig Jane Austin manér.
At gå efter sommerfuglene i maven var tillokkende, men måske også fatal. Et forkert partnervalg kunne være socialt selvmord eller helt konkret slægtens ende. I dette foredrag ser vi nærmere på en opfattelse af ægteskab og kærlighed, som er meget anderledes end den, vi kender i dag.
Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria Jørgensen.

Varighed: ca. 2 timer
(inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.

.

.

JULENS HISTORIE

Julen har nogle helt faste og hyggelige traditioner, som gentages år efter år – og sådan har man altid gjort! Eller har man? I dette foredrag dykker vi ned i juletraditionernes historie og ser på, hvorfor vi egentligt gør, som vi gør. Er de danske juletraditioner overhovedet danske? Og hvordan kan det være, at man også fejrede jul før Jesus blev født?


Foredrag ved formidlingsinspektør Line Jandoria Jørgensen.

Varighed: ca. 2 timer
(inklusiv 30 min. pause)
Pris: 2.000,- kr.Book et foredrag her!

Comments are closed.

fetishfuns.net
fetishfuns.net